Doel van Stichting Leyster

DE HOOFDDOELSTELLING VAN STICHTING LEYSTER IS HET ONDERSTEUNEN VAN BEELDENDE KUNST IN HET ALGEMEEN, IN HET BIJZONDER HET ONDERSTEUNEN VAN VROUWELIJKE BEELDENDE KUNSTENAARS IN NEDERLAND DIE DE LEEFTIJD VAN 50 JAAR OF OUDER HEBBEN BEREIKT. DE STICHTING TRACHT DIT DOEL ONDER MEER TE VERWEZENLIJKEN DOOR HET ONDERSTEUNEN EN BEGELEIDEN VAN PROJECTEN, HET VERZORGEN VAN PUBLICATIES EN EXPOSITIES, EN HET PERIODIEK VERSTREKKEN VAN STIPENDIA VAN – IN HET BIJZONDER – VROUWEN IN HUN “MID-CAREER” FASE.

Meer over Stichting Leyster >>

Wie was Judith Leyster

Judith Leyster was een Nederlandse schilderes uit de zeventiende eeuw die als de eerste vrouw in Nederland de titel meester schilder heeft verkregen en werd aangenomen in het Sint Lucasgilde, het schildersgilde in Haarlem. Dit gaf haar het recht een werkplaats te openen en leerlingen aan te nemen.
Judith Leyster was gespecialiseerd in genreschilderkunst. Voor zover bekend is zij de enige vrouw in de zeventiende eeuw die zich hierop toelegde. 

Meer over Judith Leyster >>

Activiteiten & Criteria

Stichting Leyster wil met verschillende activiteiten mogelijkheden creëren en een platvorm bieden voor (met name) vrouwelijke kunstenaars van boven de 50. 

Lees verder >>