Doel Stichting Leyster

De hoofddoelstelling van Stichting Leyster is het ondersteunen van beeldende kunst in het algemeen, in het bijzonder het ondersteunen van vrouwelijke beeldende kunstenaars in nederland die de leeftijd van 50 jaar of ouder hebben bereikt. de stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het ondersteunen en begeleiden van projecten, het verzorgen van publicaties en exposities, en het periodiek verstrekken van stipendia van – in het bijzonder – vrouwen in hun “mid-career” fase.

Jong en aanstormend?

In het Nederlandse kunstklimaat ligt al geruime tijd de nadruk op jong en aanstormend talent, waarbij de term “vernieuwend” welhaast een mantra lijkt te zijn geworden. Kunstenaars die hun academietijd en beginjaren al enige tijd achter zich hebben gelaten, lijken daarmee vaker op zichzelf aangewezen te zijn.
Stichting Leyster meent dat kunstenaars die deze fase hebben afgesloten een nieuwe fase ingaan, waarbij zij hun ervaringen als kunstenaar kunnen combineren met nieuwe inzichten. In de praktijk blijkt echter dat het voor kunstenaars in het algemeen, en met name voor vrouwelijke kunstenaars die in deze mid-career fase belanden, moeilijk is om hun loopbaan als kunstenaar een goede stimulans te geven.

Criteria

De stichting heeft het voornemen om te onderzoeken of het opstellen van een reglement waarin enige criteria zijn neergelegd voor het beoordelen van aanvragen voor projecten. De stichting wil zich hier echter niet te zeer op vastleggen. Immers: inherent aan beeldende kunst is verrassing.
De stichting wil de mogelijkheid openhouden om te worden verrast, zodat ook projecten die wellicht niet voldoen aan de vooraf vastgestelde criteria een kans maken. Vanzelfsprekend zal de stichting haar keuzes op dit vlak kunnen en willen verantwoorden.

 

Werkwijze en Activiteiten

Stichting Leyster wil met verschillende activiteiten mogelijkheden creëren en een platvorm bieden voor kunstenaars in deze dikwijls moeilijke periode van hun loopbaan. Zij denkt daarbij aan verschillende vormen.

  • het initiëren en ondersteunen van projecten van – in het bijzonder – vrouwelijke beeldende kunstenaars die 50 jaar of ouder zijn, die voornamelijk werkzaam zijn in Nederland of een project willen uitvoeren dat geheel of grotendeels in nederland zal plaatsvinden;
  • het periodiek verlenen van een stipendium of aanmoedigingsprijs aan – in het bijzonder – vrouwelijke beeldende kunstenaars die 50 jaar of ouder zijn;
  • het (doen) verzorgen van publicaties, exposities, lezingen of andere activiteiten met als (hoofd)onderwerp het werk van vrouwelijke beeldende kunstenaars die 50 jaar of ouder zijn;
  • het beheren, archiveren en conserveren, van werken vervaardigd door vrouwelijke beeldende kunstenaars van 50 jaar of ouder.
  • in het algemeen alles te doen wat voor het ondersteunen van beeldende kunst, met name beeldende kunst van vrouwelijke beeldende kunstenaars die 50 jaar of ouder zijn, te bevorderen.

 

Verder lezen:

Beleid en financiën >>

Wie was Judith Leyster? >>